מדוע לכתוב?

א. המשפחה שלך צמאה לקרוא את סיפורי חייך, משתוקקת להכיר את הילדות שלך מקרוב, להבין התרחשויות היסטוריות מנקודת מבטך, להעריך את חייך, שהיו לא פשוטים ויחד עם זאת – מלאים וגדושים.

ב. אירועים רבים בהם השתתפת חשובים לנו כעם וכאומה. נקודת מבטך תוסיף נדבך לכל מה שידענו והבנו ותאיר זוויות אחרות שלא הכרנו.  

ג. במהלך הכתיבה נעבור ביחד תהליך של השלמה וריפוי פצעים מהעבר, נסלח ונבין ובמיוחד – נרגיש שבחיים האלו היו הרבה רגעי אושר והספקים נאים. 

  הסיפור שלך חשוב ומיוחד. ממש כמוך!